Nieuwsbrief maart 2021

De Zeeuwse Leefstijlroute

Combinatie van Elke Stap Telt en Zeeland in Beweging

De Zeeland In Beweging Challenge wordt: “De Zeeuwse Leefstijlroute”
Beste betrokkene, belangstellende, actieveling, collega van Zeeland In Beweging, deelnemer, vrijwilliger.
Hierbij willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Zeeland In Beweging.  Net als voor vele anderen was ook voor ons 2020 een gek jaar. Wel een challenge organiseren? Uitstellen? Niet organiseren? Dat laatste was eigenlijk geen optie, want COVID-19 bracht het belang van een gezonde leefstijl dusdanig in beeld, zeker voor onze patiëntenpopulatie met chronische aandoeningen, dat we er toch voor hebben gekozen om op een actieve manier aandacht te besteden aan “gezonde leefstijl” en vooral aan het in beweging komen. 
En het werd een succes, ondanks dat we na 8 weken moesten stoppen met de gezamenlijke wandelingen, en de afsluiting virtueel moesten doen, kunnen we toch op een mooie challenge terugkijken.
 
Naast het organiseren van de mini-challenge hebben we in 2020 niet bepaald stilgezeten, we zijn volop in beweging en ontwikkeling om ook dit jaar de leefstijlchallenge te kunnen aanbieden. En er is meer. 
 
Een nieuwe naam: “De Zeeuwse Leefstijlroute”
 
‘‘De Zeeuwse Leefstijlroute’’ is een leefstijlprogramma waar de bestaande interventies Elke stap Telt en Zeeland in Beweging worden samengevoegd als één Programma waarbij  gezonde leefstijl op basis van wandelen centraal staat.’’
We hebben het beste uit allebei de programma’s gehaald, de opbouwplannen voor de 20 wandelweken gecombineerd met coaching gesprekken, workshops, informatieavonden en natuurlijk een gezamenlijk eindevenement.  Met als doel de samenwerkingsverbanden te stimuleren en te verbeteren en te streven naar duurzame leefstijlverbetering van onze deelnemers!
Het kernteam wordt in elke wijk/stad/gemeente versterkt door een buurtsportcoach en een leefstijlcoach, alle kernteamleden dragen hun stukje bij in zijn of haar expertise, om zo de deelnemers te kunnen motiveren om in beweging te komen, en na de wandelweken in beweging te blijven! 

Samenwerking
Door samen te werken met SportZeeland de verbindende schakel tussen provincie en gemeenten op gebied van sport en bewegenhebben we onze kennis en expertise samengevoegd. 
Deze gezamenlijke aanpak bestaat uit verschillende partijen zoals eerstelijnsorganisatie Periscaldes, gemeenten, , welzijnsorganisaties en huisartsenpraktijken meerdere zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg, verenigingen etc. 
Om gezondheid in de regio te bevorderen is samenwerking nodig tussen professionals om elkaar beter te leren kennen en om door te kunnen verwijzen naar elkaars aanbod. 2020 was een jaar waarin COVID-19 ons duidelijk maakte dat een gezonde leefstijl in de basis van elke behandeling noodzaak is. Maar ook basis is voor elk mens om zo gezond mogelijk te kunnen blijven!

De leefstijlcoach binnen “de Zeeuwse Leefstijlroute”
Nieuw is de prominente plaats van de leefstijlcoach in dit samenwerkingsproject. Hoe kan het ook anders, als het gaat om een leefstijlprogramma! 
De leefstijlcoach krijgt naast de praktijkondersteuner en buurtsportcoach een centrale rol in dit geheel, de rol van spin in het web, gericht op de deelnemers, ook hier staat het doorverwijzen centraal. De leefstijlcoach is BLCN geregistreerd, en biedt naast “de Zeeuwse Leefstijlroute’ sinds 1 Januari 2021 de mogelijkheid om, (in de regio’s waar Periscaldes de eerstelijnszorg voor contracteert), een uitgebreide leefstijlinterventie van 2 jaar te volgen, dit is de GlI-Cool (gecombineerde Leefstijl Interventie).

De GLI-Cool en de Zeeuwse Leefstijlroute
De GLI-Cool is een interventie die bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele coaching sessies, uitgevoerd door een BLCN-gecertificeerde leefstijlcoach. Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een behandelfase van acht maanden en een onderhoudsfase van 16 maanden.
Om deel te kunnen nemen aan het GLI Cool programma is een verwijzing van de huisarts vereist.  En er zijn een aantal criteria waaraan moet worden voldaan. Als dat het geval is, zal de huisarts verwijzen naar één van de leefstijlcoaches die de GLI CooL in de regio verzorgt. (meer info zie: https://www.periscaldes.nl/chronische-zorg/leefstijlbegeleiding/gli-cool)

De Zeeuwse Leefstijlroute is een programma van 20 weken, waarbij deelnemers een opstap en mogelijk eem positieve ervaring krijgen om te gaan werken aan de leefstijl, na 20 weken zijn deelnemers echt nog niet klaar, maar hebben wel genoeg handreikingen gekregen om dit op een actieve manier vast te houden, het Cool-traject kan een hele mooie follow-up zijn, of juist tijdens het coolt raject deelnemen geeft ook een stimulans om actief te werken aan de gezonde leefstijl.

Includeren van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, vanuit de POH-GGZ
Al een aantal jaren is het de wens van collega praktijkondersteuners vanuit de ggz,  ook hun cliënten/patiënten te kunnen laten deelnemen in ons programma. Inmiddels zijn we een werkgroep gestart om dit in 2021 ook te kunnen gaan uitvoeren! Zodra hier meer over bekend is, gaan we u daarover verder informeren. Het streven is om deze doelgroep toe te voegen in Mei.

Waar en wanneer gaan we van start
De locaties waar we zeker van start gaan zijn;

  • Middelburg
  • Vlissingen
  • Veere
  • Goes
  • Kapelle
  • Schouwen-Duiveland

In gesprek zijn we nog met de gemeente Borsele en de gemeente Sluis.

Afhankelijk van de pandemie, en de status van het risiconiveau per regio hebben we een plan A, een plan B  en plan C.

Plan A: 
Begin Mei willen we starten met de wandelingen, op een veilige manier, die voldoet aan de corona-normen. 
De informatieavonden en testdagen zullen dan achter de rug zijn. 
Plan B:
Het Buddy-plan wordt ingezet als het risiconiveau stijgt.
Plan C:
Het Buddy-plan wordt omgezet naar online motiveren.
Zodra de risico-status veranderd wordt plan A of B of C ingezet.

Website
Momenteel wordt er ook hard gewerkt om de website in gereedheid te brengen voor de komende Leefstijlchallenge, en klaar te maken voor de inschrijvingen!
Neem alvast een kijkje op www.zeelandinbeweging.nl

CONTACT OPNEMEN


CONTACTGEGEVENS

06-36397943

Steendiep 36
4341LN Arnemuiden

KvK-nummer: 65869559
IBAN: NL42 RABO 03 096 276 64
BTW-nummer NL8562.96.235.B.01

EMAIL

NIEUWSBRIEF

Wil jij op de hoogte blijven over de stichting Zeeland in Beweging? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: