Welkom bij de stichting

ZEELAND IN BEWEGING

WAT DOEN WIJ


Sinds 2015 zet de Stichting Zeeland In Beweging zich in om vanuit de eerstelijns gezondheidszorg  in samenwerking met verschillende lokale partijen mensen in beweging te brengen. Sporten en bewegen is voor veel mensen met Chronische aandoeningen zoals  bijvoorbeeld Suikerziekte, Hart- en vaatziekten, Astma/COPD een belangrijk onderdeel van een gezondere leefstijl, en heeft bijzonder veel positief effect op medicatie gebruik, bloedsuiker waardes, bloeddruk, en geeft  energie en een fit gevoel. 

Twee keer per jaar organiseren we de Zeeland In Beweging Challenge, compleet leefstijlprogramma, georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk in samenwerking met verschillende lokale verenigingen en partijen, een keer doen we dat op lokaal nivo, en een keer doen we dat op landelijk nivo in samenwerking met de Bas van de Goor Foundation.

Een  traject van 5 maanden waarbij er elke week vanuit de huisartsenpraktijk gewandeld wordt, waarbij beweegadvies, en voedingsadvies aan bod komen doormiddel van informatieavonden en waarbij de gezondheidsdoelen en de progressie worden bijgehouden en ondersteund.

Doel (1)

DOEL

Er voor zorgen dat bewegen als behandeling bij mensen met chronische aandoeningen zoals Diabetes, Hart en vaat problemen, COPD en Astma een serieuze plaats gaat innemen in de gezondheidszorg.

Missie

MISSIE

Geïnspireerd door het bewezen positieve effect van beweging op gezondheid, ziekte, fitheid, mentale veerkracht en vitaliteit  willen we met de Zeeland In Beweging Challenge mensen uitdagen om samen met ons in beweging te komen!

doelgroep

DOELGROEP

Zeeland in Beweging richt zich mensen met een verhoogd risico op,  of al reeds bestaande Diabetes, Hart en/of vaatziekten, Astma en/of COPD.. Deze doelgroepen zijn een bewuste keuze, omdat juist voor deze mensen er door het structurele bewegen gezondheidswinst  op een eenvoudige manier haalbaar en meetbaar is!

training

TRAININGEN

De beweeginterventie duurt een periode van 5 maanden waarin deelnemers gaan bewegen in de vorm van wandelen. De deelnemers gaan wandelen met 2 doelen, 1 persoonlijk doel en een afstand waar de deelnemers naar toe gaan trainen.

testdag

TESTDAGEN

Tijdens twee testdagen worden de persoonlijke gezondheidsdoelen gesteld om concreet en haalbaar te maken.  Tevens wordt de conditie getest , om de gekozen afstand te kunnen realiseren. De progressie besproken zowel van de conditie als het fitgevoel,  er  wordt gemeten de skeletspiermassa, vetpercentage, gewicht, bloedsuiker, bloeddruk, BMI. Op de laatste testdag wordt er gekeken of de doelen gehaald zijn door dezelfde metingen opnieuw uit te voeren. Op deze manier krijgen de  deelnemers inzicht in wat bewegen met de gezondheid en de vitaliteit kan doen!

Informatie avond

INFORMATIE AVONDEN

Tijdens de challenge worden door verschillende zorgprofessionals informatie-avonden gegeven over voeding en beweging, wij als Zeeland In Beweging team hebben de uitdaging om deze avonden zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de deelnemers om de kennis en bewustwording te vergroten over wat bewegen en voeding  doet met de gezondheid! En om ze op de hoogte te houden van de nieuwe richtlijnen van voeding en bewegen.

WIE ZIJN WIJ


Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen. Samen met een team van specialisten, waaronder praktijkondersteuners van de huisarts, huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten, begeleiden zij u in het behalen van uw persoonlijke doel.

Mireille Huiszoon

Mireille Huiszoon

Sinds 2008 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner in huisartsenpraktijk de Dolfijn. In mijn functie zie ik dagelijks mensen met Diabetes type 2, Hart en vaatproblemen, of een verhoogd risico op het krijgen van Diabetes en/of hart- en vaatproblemen, evenals mensen met Astma of COPD.
Naast mijn werk in de praktijk ben ik graag in beweging als recreatief hardloopster en regelmatig te vinden op de korfbalvelden om daar training te geven aan een hardloopgroep.
Mijn rol binnen Zeeland In Beweging is het organiseren en aansturen van de hele Challenge.
In de praktijk zie ik dagelijks wat bewegen met de gezondheid van mensen kan doen en hoe gezonde voeding hieraan kan bijdragen.
Vanuit deze ervaring zie ik hoe moeilijk het voor sommigen is om in beweging te komen en om dat structureel vast te houden. Samen met het Zeeland In Beweging team, het bestuur en vele andere vrijwilligers zetten we ons in voor het inbedden van duurzame zorg en een vitale samenleving. Door deze innovatieve en geïntegreerde manier van zorgverlenen willen we bereiken dat bewegen een serieuze plaats gaat krijgen binnen het voorkomen en behandelen van verschillende chronische aandoeningen.

Mathilde Matthijsse

Mathilde Matthijsse

Dr. Mathilde Matthijsse is medewerker aan het lectoraat Healthy Region bij HZ University of Applied Sciences. Zij werkt als docent-onderzoeker bij veel regionale, landelijke en internationale projecten op het gebied van gezondheidspromotie en gezonde leefstijl. Zij behaalde haar Master in Antropologie aan de Universiteit van Nijmegen in 2003 en werd in 2010 Doctor in de Antropologie aan Durham University, in het Verenigd Koninkrijk na afronding van haar promotieonderzoek naar de rollenverdeling tussen mannen en vrouwen in de familie en de gemeenschap in Noord Canada. Als actief sporter is zij geïnteresseerd in welzijn, gezonde voeding en gezonde leefstijl. Sinds een paar maanden is zij betrokken bij het bestuur van Zeeland in Beweging, waar zij vooral zal assisteren met het onderzoek en de monitoring van de gezondheid van de deelnemers.

Peter de Doelder

Peter de Doelder

Was 36 jaar werkzaam als huisarts in Middelburg. Huisartsenpraktijk de Dolfijn. In onze praktijk is destijds het initiatief genomen om Zeeland in Beweging te starten. Daarbij speelden twee dingen een belangrijke rol: Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Mireille, POH-er en de gedeelde frustratie dat een gegeven advies om te gaan bewegen geen handen en voeten kon worden gegeven door de patiënt. Bewegen hoort bij een gezonde levenswijze en kan heel goed helpen om chronische ziekten te verbeteren. Zeeland in Beweging heeft aangetoond dat mensen met diabetes of hoge bloeddruk minder medicatie nodig hebben simpel door meer te gaan bewegen … Persoonlijk beweeg ik ook graag, het geeft eenvoudig een goed gevoel. Omdat ik het belangrijk vond om ook kinderen zoveel mogelijk te laten bewegen ben ik mede-oprichter van het Zeeuws Jeugdfonds voor Sport en Cultuur. Alle kinderen moeten kunnen sporten, is ook in maatschappelijk opzicht belangrijk.Ik lever graag mijn bijdrage om Zeeland in Beweging verder te ontwikkelen en het programma beschikbaar te stellen aan alle inwoners van Zeeland.

Marcella Roos

Marcella Roos

Nadat ik mijn afstudeerstage heb afgerond bij Zeeland in Beweging en daarmee mijn studie met succes heb kunnen afsluiten, ben ik in het bestuur gekomen bij deze stichting. Mijn rol is voornamelijk het organiseren en plannen van de evenementen die zich binnen het programma afspelen. Ook ben ik regelmatig aanwezig tijdens de wandelmomenten en te vinden op de testdagen. Hier houd ik mij bezig met het testen en meten van deelnemers.
De combinatie van zorg en beweging is essentieel om iedereen de uitdaging te bieden om in beweging te komen. Dat maakt het voor mij belangrijk om Zeeland in Beweging, mede met mijn collega’s, tot een succes te maken!

Jouri van den Broeke

Jouri van den Broeke

Als Master Sportfysiotherapeut en mede-eigenaar bij PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie kom ik dagelijks in aanraking met patienten die vanwege bijvoorbeeld astma, COPD of Diabetes niet in staat zijn of problemen hebben bij het uitvoeren van hun dagelijkse bezigheden en hobby’s. Samen met m’n mede-bestuursleden en een enthousiaste groep vrijwilligers proberen we met ZIB hier ook een bijdrage in te leveren door deze mensen in beweging te brengen en hun persoonlijke doelen te verwezenlijken.
Mijn rol binnen de Stichting ligt met name op het vlak van de ICT zoals website bijhouden, nieuwsbrieven versturen etc. Ook verzorg ik de layout voor de flyers en posters en denk ik mee in de verdere ontwikkeling van Zeeland in Beweging. Daarnaast wandel ik graag een aantal keren mee en zal ik aanwezig zijn tijdens de Challenge Dag. Bij pijnklachten ten gevolge van het wandelen kunt u mij altijd raadplegen voor advies of een afspraak maken met onze praktijk.

Jan Bostelaar

Jan Bostelaar

Mijn naam is Jan Bostelaar ook wel gewoon Jan B. genoemd. Ik ben vrijwilliger in het bestuur van Zeeland in Beweging en geïnteresseerd in beweging van mensen in de breedste zin van het woord. Ik ben gepensioneerd en heb dus tijd om mij te verplaatsen tussen mensen en organisaties. Als oud bestuurder ben ik bekend met diverse organisaties en gemeenten. Verder ben ik actief in de atletiek wereld. Bij Dynamica maar ook als medeoprichter van de Kustmarathon weet ik wat organiseren betekend. Ook mijn bekendheid van o.a. het landschap van Zeeland helpt mij om mij nuttig te maken binnen de stichting. Het uitzetten van wandelroutes is daardoor een feestje. Het mooie van Zeeland in Beweging voor mij is het direct contact met de deelnemers en begeleiders. Bijzonder voor mij is wel het omgaan van mensen met een beperking zoals astma, COPD of suikerziekte. Het motiveren van juist deze mensen om deel te nemen en te laten bewegen is voor mij net zo waardevol als het organiseren of zelf lopen van een marathon. Elk resultaat hoe klein ook telt. Het beweegt!

Christine Greeven

Christine Greeven

Huisarts sinds 2003, afgestudeerd aan de huisartsopleiding VU te Amsterdam, en in 2000 Geneeskunde studie te Leiden. Na een periode in Noord-Holland, in 2009 naar Zeeland verhuisd. Praktijkhouder van Huisartspraktijk Dolfijn te Middelburg. Voor mij als huisarts is het belangrijk bij te dragen aan activiteiten die de gezondheid bevorderen. In onze praktijk werken we met een heel team, van dokters, praktijk ondersteuners en assistenten om patiënten de zorg te verlenen die noodzakelijk en gewenst is. Een belangrijk onderdeel van de eerstelijns huisartsenzorg is de behandeling en controle van chronische aandoeningen, zoals DM, COPD, HVZ ( hart en vaatziekten). Voor heel veel aandoeningen, maar zeker ook voor deze laatst genoemden is beweging ongelofelijk belangrijk en dat blijft vaak onderbelicht. Met ZIB bieden we een compleet programma om de positieve effecten van bewegen te laten zien.
Persoonlijk ervaar ik bewegen als een noodzaak, het buiten zijn, de ervaring van de natuur, is belangrijk voor de ontspanning en balans in het leven, naast de hectiek van alle dag. Het is een uitdaging om voor iedereen een passende manier te vinden om actief te blijven en daar draag ik graag aan bij. ZIB is vanuit onze praktijk ooit opgestart en inmiddels is het over veel lokaties uitgebreid, fantastisch! Vanuit het bestuur denk ik mee over de plannen, nu en voor de toekomst.

MINI-CHALLENGE 2020


Dit jaar konden we, vanwege het uitbreken van het Corona-virus dit voorjaar, geen Zeeland In Beweging Challenge organiseren.  Maar zoals we er nu voorstaan kunnen we in september wel gaan starten met een Zeeland In Beweging Mini-Challenge!!

Bij het uitbreken van het virus blijkt ook hoe belangrijk het is om een gezonde leefstijl aan te houden, zeker voor mensen met chronische aandoeningen willen we dit weer aanbieden. Nu er weer veilig gewandeld kan worden zien we in de omgeving dat wandelgroepen gestart worden en ook steeds meer mensen opnieuw in beweging willen komen!

We willen de Zeeland In Beweging Challenge aanbieden, natuurlijk onder voorbehoud, en op een veilige en verantwoorde manier!

Op vier locaties gaan we van start, namelijk in:

  • De gemeente Middelburg
  • De gemeente Vlissingen
  • De gemeente Borsele
  • De gemeente Schouwen-Duiveland

Kijk op de website, klik op de locatie en u ziet waar en wanneer er gewandeld gaat worden www.zeelandinbeweging.nl, en schrijf u in! (vanaf 10 Juli)

De samenwerking binnen de gezondheidszorg, met verschillende huisartsen en zorgprofessionals binnen de eerstelijns, is wederom gevonden.

Als vanouds ook weer met de Bas van de Goorfoundation, welke in september ook van start gaat met de Nationale Diabetes Challenge. Samen met deze organisatie doen we gezamenlijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de programma’s. Dit jaar ook wederom in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences.

Daarnaast is de samenwerking met SportZeeland versterkt en trekken we gezamenlijk op met Elke Stap Telt! Hierdoor wordt de drempel om in beweging te komen nog lager gemaakt en de samenwerking met buurtsportcoaches, gemeenten en andere initiatieven, bevordert.

De mini-challenge bestaat dit jaar uit twee testdagen, een workshop, tien wandelweken, en een afsluitende dag op 14 November, namelijk wereld Diabetes dag!

En tevens de afsluiting van de Nationale Diabetes Challenge!

We sluiten de Zeeland In Beweging Challenge samen af met Elke Stap Telt en de Nationale Diabetes Challenge!

Hoe?? Daar gaat u later meer van horen.

Samen werken. Samen wandelen. Samen in beweging komen. Samen gaan we voor minder medicijnen. Samen voor kwaliteit van leven.

Samen gaan we voor een gezonde leefstijl!

Maar vooral, samen komen we verder!

Heeft u zin om mee te wandelen, kijk of uw locatie erbij zit en schrijf u in! Of neem contact met ons op!

Samen op een veilige manier in beweging komen doen we aan de hand van dit Corona-protocol

Let op nog niet alle informatie is compleet, we werken er aan om alle informatie zsm op de website aan te vullen!

ZIB Corona Protocol

LOCATIES


LOCATIE BORSELE

Testdagen 24 Augustus en 9 November K...

LOCATIE SCHOUWEN

Op Schouwen-Duiveland wordt er gewandeld...

LOCATIE VLISSINGEN

Testdagen 26 Augustus en 11 November...

LOCATIE MIDDELBURG

Testdagen: 26 Augustus en 11 November...

NIEUWS


DEELNEMENDE PRAKTIJKEN

Deelnemende huisartsenpraktijken Vlissingen zijn:

Dr. Bordui
Dr. Van Ouwerkerk
Dr. Van Hoek
Dr. Van Gent
Dr. Van Deutekom
Dr. Tuns
Dr.  Van Russengroen
Dr. Roebroeck
Dr. Scheeren
Dr. Bronzwaer
Dr. Legemate
Dr. Crama

Deelnemende Huisartsen Souburg:

Dr. Wattel
Dr. Vd Dries
Dr. Meulmeester
Dr. Meijer

Deelnemende huisartsen in Middelburg zijn:

Dr. Greeven
Dr. De Meulmeester
Dr. Monster
Dr. Lankhorst
Dr. Van Vijven
Dr. Kasse
Dr. Vd Peppel
Dr v.d. Berg
Dr. Angotta
Dr. Ponten
Dr. Manschot
Dr. Vervloet
Dr. Adams
Dr. Umans
Dr. van der Meer

Deelnemende huisartsen in Arnemuiden:

Dr. Roelofsen
Dr. De Kuijper
Dr. Hegi

Deelnemende huisarts in Westkapelle:

Dr. Heijmans
Dr. Heijmans-van den Ham
Dr. Kasse

Deelnemende huisarts Nieuwland:

Dr. Ponten

SPONSOREN

CONTACT OPNEMEN


CONTACTGEGEVENS

06-36397943

Korte Burg 3
4331 BJ Middelburg

KvK-nummer: 65869559
IBAN: NL42 RABO 03 096 276 64
BTW-nummer NL8562.96.235.B.01

EMAIL

NIEUWSBRIEF

Wil jij op de hoogte blijven over de stichting Zeeland in Beweging? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: